Nordiska Signalbyrån AB

Nordiska Signalbyrån AB arbetar med konsulttjänster inom signalteknik för järnvägen.

Vi har många års erfarenhet av Trafikverkets signalanläggningar, från utredningar/systemhandlingar till byggnation och idrifttagning.
Vi är behöriga att signalsäkerhetsgranska de flesta av Trafikverkets anläggningstyper.

Vi har utvecklat ett eget datoriserat manöversystem (LMS97) som nu är installerat på ca 30 ställverk och som är typgodkänt av Trafikverkets huvudkontor. LMS97 är applicerbart på de flesta av Trafikverkets signalanläggningstyper. Läs mer under LMS97.

Stefan

Projektering

Vi utför projektering på i stort sett alla ställverkstyper. Från systemhandling till bygghandling. Komplett förfrågningsunderlag för byggnation kan tas fram

Stefan

Granskning

Granskning är en central del i vår verksamhet. Vi är väl medvetna om vad signalsäkerhet innebär och tar på oss granskning av de flesta av Trafikverkets anläggningar.

Stefan

PLS-Programmering

Vi utför PLS-programmering för manöversystem, både lokala och fjärrsystem, sk IP-fjärr. Vi arbetar med Siemens Simatic S5 och S7-system.

Stefan

LMS97

LMS97 är ett PC-baserat manöversystem som från början utvecklades för reläställverk med Siemens Simatic S5-PLS.
Produkten omfattar programvara för PC och PLS. Programvaran för PC är baserad på Citect.

Nordiska Signalbyrån AB

NÄSSJÖ

Postadress
Box 285
571 23 Nässjö
Tfn 070-558 65 63
Tfn 070-558 65 62


Besöksadress
Rådhusgatan 21A
571 31 Nässjö

GUSTAFS

Postadress
Moren 10
783 95 Gustafs
Tfn 070-524 04 71


Epost
Info@signalbyran.se
Webb
www.signalbyran.se