LMS97

Vad är LMS97?

LMS97 är ett PC-baserat manöversystem som från början utvecklades för reläställverk med Siemens Simatic S5-PLS. Produkten omfattar programvara för PC och PLS. Programvaran för PC är baserad på VijeoCitect. Detta manöversystem är typgodkänt av Trafikverket och lämpar sig för alla typer av ställverk. LMS97 finns idag installerat på ca 30 ställverk. Ställverkstyperna är i huvudsak CST, M65 och M59. Eftersom LMS97 använder ett SCADA-program, VijeoCitect, som plattform finns färdiga och utvecklade funktioner såsom drivrutiner och protokoll för de flesta PLC-system, larmfunktioner, rapporter, trender mm.

För mindre system kan man med LMS97 på ett prisvärt sätt, erhålla en utökad informationsnivå till operatören och underhållspersonal, logga status på exempelvis växelomläggningstider och larmer så att ett mer behovsanpassat underhåll kan utföras. Dessa mindre system kan även på idag icke fjärrstyrda linjer byggas ut till mindre fjärrsystem, för att t.ex. spara in på personal.

2013 tecknades förvaltning och supportavtal med trafikverket.

VijeoCitect

VijeoCitect är ett väl utvecklat program för Windowsmiljö med standardfunktioner för nätverksinställningar och redundans mm. Systemet är mycket prisvärt gentemot andra liknande system på marknaden. Genom att använda välkända standardlösningar och standard produkter möjliggör VijeoCitect uppbyggnaden av mycket kostnadseffektiva manöversystem.Här finns LMS:

Godsbangårdar
(Borlänge, Luleå)

Stockholm, CST-stlv
(Älvsjö, Stockholm Södra, Stockholm Norra, Värtan, Karlberg, Södertälje)

Spridda 59:or
(Bäckebron, Finnerödja, Skattkärr)

Kust-till-kust-banan, 59:or
(Hillerstorp, Gnosjö, Hestra)

Bohusbanan, 59:or
(Säve, Ytterby, Kode, Stora Höga, Ljungskile)

65-Ställverk
(Sala, Västerås, Nässjö)

Älvsborgsbanan, 59:or
(Vara, Vedum, Håkanstorp)

Skåre-kil, 59:or
(Stenåsen, Klingerud)

Kil-Ställdalen, 59:or
(Daglösen, Hällefors, Kejsarbäcken, Geijersdal, Sandmon)

Värnamo - Vaggeryd, 59:or
(Skillingaryd, Hörle)

Utbildningsanläggning
(Brinellgymnasiet i Nässjö)

Nordiska Signalbyrån AB

NÄSSJÖ

Postadress
Box 285
571 23 Nässjö
Tfn 070-558 65 63
Tfn 070-558 65 62


Besöksadress
Rådhusgatan 21A
571 31 Nässjö

GUSTAFS

Postadress
Moren 10
783 95 Gustafs
Tfn 070-524 04 71


Epost
Info@signalbyran.se
Webb
www.signalbyran.se