Personal

Att låta företaget växa sakta men säkert är en av våra ambitioner.
Vi tror att det gagnar både företaget, den enskilde medarbetaren och kund.
Företaget ska dock inte bli större än att vi kan bevara det lilla företagets anda och positivitet.


Thomas Ljung

Thomas har jobbat med signalteknik sedan han avslutade sina högskolestudier 1990. Under dessa år har Thomas arbetat med projektledning, signalprojektering och utveckling av signaltekniska komponenter och system.Stefan 070-55 865 63 Stefan thomas.ljung@signalbyran.se

Stefan Reiver

Stefan har arbetat med signalteknik sedan 1986 med uppehåll för högskolestudier. Hans yrkesverksamma bana började som elektronikreparatör och signaltekniker. Snart därefter blev det signalprojektering och signalteknisk utveckling.
De sista åren innan Nordiska Signalbyrån AB bildades arbetade Stefan som teknisk chef.


Stefan 070-55 865 62 Stefan stefan.reiver@signalbyran.se
Joakim Dahlqvist

Joakim har arbetat med signalteknik sedan han avslutade sina högskolestudier 1992. Sedan 1993 har han arbetat på Banverkets huvudkontor med utveckling av signaltekniska komponenter och system. Joakim kommer även i fortsättningen att verka och arbeta i Borlänge.


Stefan 070-524 04 71 Stefan joakim.dahlqvist@signalbyran.se

Nordiska Signalbyrån AB

NÄSSJÖ

Postadress
Box 285
571 23 Nässjö
Tfn 070-558 65 63
Tfn 070-558 65 62


Besöksadress
Rådhusgatan 21A
571 31 Nässjö

GUSTAFS

Postadress
Moren 10
783 95 Gustafs
Tfn 070-524 04 71


Epost
Info@signalbyran.se
Webb
www.signalbyran.se