Nordiska Signalbyrån AB

Nordiska Signalbyrån AB arbetar med konsulttjänster inom signalteknik för järnvägen. 
Vi har många års erfarenhet av Trafikverkets signalanläggningar, från utredningar/systemhandlingar till byggnation och idrifttagning. Vi är behöriga att signalsäkerhetsgranska de flesta av Trafikverkets anläggningstyper.
Vi har utvecklat ett eget datoriserat manöversystem (LMS97) som nu är installerat på ca 30 ställverk och som är typgodkänt av Trafikverkets huvudkontor. LMS97 är applicerbart på de flesta av Trafikverkets signalanläggningstyper. Läs mer under LMS97.

Projektering

Vi utför projektering på i stort sett alla ställverkstyper. Från systemhandling till bygghandling. Komplett förfrågningsunderlag för byggnation kan tas fram

Granskning

Granskning är en central del i vår verksamhet. Vi är väl medvetna om vad signalsäkerhet innebär och tar på oss granskning av de flesta av Trafikverkets anläggningar.

PLS-Programmering

Vi utför PLS-programmering för manöversystem, både lokala och fjärrsystem, sk IP-fjärr. Vi arbetar med Siemens Simatic S5 och S7-system.